جزئیات گوشی LG GD880 Mini

مشخصات کامل گوشی LG GD880 Mini سیستم عامل: Feature phone دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GB250

مشخصات کامل گوشی LG GB250 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KG240

مشخصات کامل گوشی LG KG240 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KC550

مشخصات کامل گوشی LG KC550 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG G5200

مشخصات کامل گوشی LG G5200 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 780mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KU380

مشخصات کامل گوشی LG KU380 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.76 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GD550 Pure

مشخصات کامل گوشی LG GD550 Pure سیستم عامل: Feature phone دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG U310

مشخصات کامل گوشی LG U310 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 850mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KM386

مشخصات کامل گوشی LG KM386 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.7 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG KG810

مشخصات کامل گوشی LG KG810 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 700mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب