جزئیات گوشی LG GT505

مشخصات کامل گوشی LG GT505 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KH3900 Joypop

مشخصات کامل گوشی LG KH3900 Joypop سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KG375

مشخصات کامل گوشی LG KG375 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG G7000

مشخصات کامل گوشی LG G7000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 820mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GW820 eXpo

مشخصات کامل گوشی LG GW820 eXpo سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.5 Prof… دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KP170

مشخصات کامل گوشی LG KP170 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.77 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG B2100

مشخصات کامل گوشی LG B2100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 780mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG W7020

مشخصات کامل گوشی LG W7020 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 820mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG M4330

مشخصات کامل گوشی LG M4330 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 700mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG U8330

مشخصات کامل گوشی LG U8330 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1400mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب