جزئیات گوشی LG KE260

مشخصات کامل گوشی LG KE260 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1530mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KP202

مشخصات کامل گوشی LG KP202 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GB170

مشخصات کامل گوشی LG GB170 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG S5100

مشخصات کامل گوشی LG S5100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KU580

مشخصات کامل گوشی LG KU580 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 860mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KP265

مشخصات کامل گوشی LG KP265 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.77 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG B2050

مشخصات کامل گوشی LG B2050 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 780mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KP500 Cookie

مشخصات کامل گوشی LG KP500 Cookie سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GW620

مشخصات کامل گوشی LG GW620 سیستم عامل: Android OS, v1.5, up to v2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1500mAh عر..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KF900 Prada

مشخصات کامل گوشی LG KF900 Prada سیستم عامل: Feature phone دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب