مشخصات LG Optimus Vu II F200

مشخصات کامل گوشی LG Optimus Vu II F200 سیستم عامل: Android OS, v4.0.4, up to v4.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتر..

ادامه مطلب

قیمت LG Optimus LTE

مشخصات کامل گوشی LG Optimus LTE سیستم عامل: Android OS, v2.3.6 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1700mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات LG Optimus L5 II Dual E455

مشخصات کامل گوشی LG Optimus L5 II Dual E455 سیستم عامل: Android OS, v4.1.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتر..

ادامه مطلب

قیمت LG Optimus LTE SU640

مشخصات کامل گوشی LG Optimus LTE SU640 سیستم عامل: Android OS, v2.3.5, up to v4.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM با..

ادامه مطلب

قیمت LG Optimus Hub E510

مشخصات کامل گوشی LG Optimus Hub E510 سیستم عامل: Android OS, v2.3.4 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1500mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات LG Optimus L1 II Tri E475

مشخصات کامل گوشی LG Optimus L1 II Tri E475 سیستم عامل: Android OS, v4.1.2 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1540mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات LG Optimus L2 II E435

مشخصات کامل گوشی LG Optimus L2 II E435 سیستم عامل: Android OS, v4.1.2 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1540mAh ..

ادامه مطلب

قیمت LG Optimus EX SU880

مشخصات کامل گوشی LG Optimus EX SU880 سیستم عامل: Android OS, v2.3.4 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1500mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت LG Optimus 2 AS680

مشخصات کامل گوشی LG Optimus 2 AS680 سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1500mAh عر..

ادامه مطلب

مشخصات LG Optimus L9 P760

مشخصات کامل گوشی LG Optimus L9 P760 سیستم عامل: Android OS, v4.0.4 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2150mAh ع..

ادامه مطلب