گوشی LG Zero

مشخصات کامل گوشی LG Zero سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2050mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی LG Wine Smart

مشخصات کامل گوشی LG Wine Smart سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1700mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی LG G4

مشخصات کامل گوشی LG G4 سیستم عامل: Android OS, v5.1.1, up to v6.0 دوربین : 16MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی LG V10

مشخصات کامل گوشی LG V10 سیستم عامل: Android OS, v5.1.1, up to v6.0 دوربین : 16MP صفحه نمایش: 5.7 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی LG K4

مشخصات کامل گوشی LG K4 سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1940mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی LG G Pad II 8.3 LTE

مشخصات کامل گوشی LG G Pad II 8.3 LTE سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 8.3 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 4800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی LG K5

مشخصات کامل گوشی LG K5 سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1900mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی LG G4 Beat

مشخصات کامل گوشی LG G4 Beat سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.2 اینچی حافظه رم گوشی: 1.5GB RAM باتری: 2300mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی LG Bello II

مشخصات کامل گوشی LG Bello II سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2540mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی LG G4 Dual

مشخصات کامل گوشی LG G4 Dual سیستم عامل: Android OS, v5.1.1, up to v6.0 دوربین : 16MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب