جزئیات گوشی LG KP110

مشخصات کامل گوشی LG KP110 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت LG A180

مشخصات کامل گوشی LG A180 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.52 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG LG-200

مشخصات کامل گوشی LG LG-200 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KP108

مشخصات کامل گوشی LG KP108 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.52 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG C2100

مشخصات کامل گوشی LG C2100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KP100

مشخصات کامل گوشی LG KP100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG C1400

مشخصات کامل گوشی LG C1400 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات LG A270

مشخصات کامل گوشی LG A270 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.45 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت LG A120

مشخصات کامل گوشی LG A120 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.77 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KG375

مشخصات کامل گوشی LG KG375 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب