مشخصات گوشی LG KU730

مشخصات کامل گوشی LG KU730 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1050mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG CU500

مشخصات کامل گوشی LG CU500 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1100mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت LG C105

مشخصات کامل گوشی LG C105 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG M4410

مشخصات کامل گوشی LG M4410 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG S5000

مشخصات کامل گوشی LG S5000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 930mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG CB630 Invision

مشخصات کامل گوشی LG CB630 Invision سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرض..

ادامه مطلب

قیمت LG A250

مشخصات کامل گوشی LG A250 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG U370

مشخصات کامل گوشی LG U370 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 860mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KG200

مشخصات کامل گوشی LG KG200 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG F3000

مشخصات کامل گوشی LG F3000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب