جزئیات گوشی LG KP110

مشخصات کامل گوشی LG KP110 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GM210

مشخصات کامل گوشی LG GM210 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KF245

مشخصات کامل گوشی LG KF245 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت LG A180

مشخصات کامل گوشی LG A180 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.52 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG LG-200

مشخصات کامل گوشی LG LG-200 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG KU730

مشخصات کامل گوشی LG KU730 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1050mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت LG Octane

مشخصات کامل گوشی LG Octane سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG KG245

مشخصات کامل گوشی LG KG245 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KP108

مشخصات کامل گوشی LG KP108 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.52 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 900mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG C2100

مشخصات کامل گوشی LG C2100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب