مشخصات گوشی LG LG-200

مشخصات کامل گوشی LG LG-200 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG KG245

مشخصات کامل گوشی LG KG245 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 830mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG C2100

مشخصات کامل گوشی LG C2100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG CU500

مشخصات کامل گوشی LG CU500 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1100mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG C1400

مشخصات کامل گوشی LG C1400 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG C2200

مشخصات کامل گوشی LG C2200 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 760mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG L342i

مشخصات کامل گوشی LG L342i سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG C3310

مشخصات کامل گوشی LG C3310 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG U8150

مشخصات کامل گوشی LG U8150 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1200mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG M4410

مشخصات کامل گوشی LG M4410 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب