قیمت LG Optimus S

مشخصات کامل گوشی LG Optimus S سیستم عامل: Android OS, v2.2 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1500mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت LG A290

مشخصات کامل گوشی LG A290 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1500mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG MG160

مشخصات کامل گوشی LG MG160 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1300mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG U8120

مشخصات کامل گوشی LG U8120 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 700mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی LG L3100

مشخصات کامل گوشی LG L3100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG KF510

مشخصات کامل گوشی LG KF510 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات LG G Pro 2

مشخصات کامل گوشی LG G Pro 2 سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.9 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3200mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GD900 Crystal

مشخصات کامل گوشی LG GD900 Crystal سیستم عامل: Feature phone دوربین : 8MP صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت LG Optimus 3D Max P720

مشخصات کامل گوشی LG Optimus 3D Max P720 سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.3 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1520mAh ع..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی LG GD350

مشخصات کامل گوشی LG GD350 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب